شرايط ورود به ايران به غير از مبدا کشورهاي ويژه و پرخطر
طبق بخشنامه وزارت بهداشت، جهت مسافرت به ايران مي بايست شرايط زير رعايت گردد
منع تردد از مبدا کشورهاي پر خطر و ويژه نمي باشد وجود ندارد
ارائه ي گواهي واکسيناسيون دو نوبت که حداقل 14 روز از تاريخ نوبت دوم گذشته باشد الزاميست
غربالگري علامتي در بدو ورود به کشور انجام مي پذيرد و در صورت نياز آزمايش PCR  به عمل خواهد آمد
جهت مسافرين ترانزيت ارائه نتيجه منفي آزمايش PCR  صورت پذيرفته در کشور مبدا، با نشان QR  و مهلت 72 ساعت از زمان انجام آزمايش تا زمان پرواز، کفايت مي کند
در صورت نياز به انجام هرگونه تست مجدد و قرنطينه هزينه آن بر عهده مسافر مي باشد
کليه افراد بالاتر از 12 سال سن ملزم به رعايت موارد ذکر شده مي باشند
اين بخشنامه از روز پنجشنبه 26 اسفند ماه 1400 لازم الجرا مي باشدسایر اعلانات