راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران امام خميني به نجف
یکشنبه 12 آذر 4,000,000
دوشنبه 13 آذر 4,200,000
یکشنبه 19 آذر 4,300,000
دوشنبه 20 آذر 4,500,000
یکشنبه 26 آذر 4,400,000
دوشنبه 27 آذر 4,700,000
یکشنبه 3 دی 5,000,000
دوشنبه 4 دی 5,000,000
یکشنبه 10 دی 5,000,000
دوشنبه 11 دی 5,000,000
یکشنبه 17 دی 5,000,000
دوشنبه 18 دی 5,000,000
یکشنبه 24 دی 5,000,000
دوشنبه 25 دی 5,000,000